Tiedonkeruu

Antureiden tuottaman informaation perusteella ohjataan tuotannon toimintaa ja pyritään saamaan kaikki prosessin osuudet toimimaan saumattomasti yhteen. Tuotannossa voi syntyä vikatilanteita, jotka pahimmassa tapauksessa pysäyttävät tuotannon pitkäksi aikaa. Tiedonkeruun avulla tiedetään mitä tapahtui.Kun tuotannosta saatava ohjausinformaatio kerätään tietokantaan, päästään sattuneita vikatilanteita ja tuotannon tehokkuutta lukemaan havainnollisen esitysgrafiikan avulla. Näin tiedonkeruun avulla analysoidaan tuotannon pullonkaulat ja prosessi saadaan tehokkaammaksi, ongelmattomaksi ja läpinäkyvyys paranee.

Tiedonkeruun avulla saatua dataa voidaan viedä eteenpäin aina käytön valvomon kautta toiminnanohjausjärjestelmään ja siitäkin vielä eteenpäin, jolloin saadaan tarkkaa tietoa tuotannon tilanteesta, aikataulusta ja tehokkuudesta.

Kun mittausdataa kertyy paljon, vaaditaan työkalut sen murskaamiseen käyttökelpoiseen ja oikeaan tarpeeseen. Pilveen kerätty data, jonka perusteella tuotettua tietoa tuotannosta voidaan lukea vaikkapa älypuhelimella tai tabletilla, käytetään jo yleisesti. Laitteistoriippumattomana toimijana yhdistämme järjestelmänne parhaalla mahdollisella tavalla toimivaksi kokonaisuudeksi, jonka reaaliaikainen seurattavuus helpottaa tuotannon järjestelyä.