Asennusvalvonta, testaus ja käyttöönotto

Suunnittelutyön jälkeen on tärkeä valvoa, että kaikki asennukset tehdään suunitelmien ja aikataulun mukaisesti. Lopullinen käyttöönotto vaikeutuu, jos asennuksia ei ole suoritettu ja testattu oikein.